DỰ ÁN NÔNG TRƯỜNG VINECO LONG THÀNH

Dự án nông nghiệp công nghệ cao thuộc công ty TNHH Đầu Tư sản xuất Phát triển nông nghiệp

VinEco đã xây dựng tại Xã Tam Phước, huyện Long Thành , tỉnh Đồng Nai và đưa vào hoạt động

từ tháng 7 năm 2015.

Nông trường Long Thành có tổng diện tích đạt 83,9 ha. Trong đó, 79,8 ha được sử dụng làm đất

sản xuất nông nghiệp với các khu nhà kính áp dụng công nghệ cao, các cánh đồng mẫu lớn

ứng dụng tối đa cơ giới hóa, tự động hóa. Ngoài ra, nông trường Long Thành còn được chú trọng

đầu tư xây dựng các thiết bị, cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm hỗ trợ triệt để từ khâu sản xuất đến

khâu bảo quản, thu hoạch đảm bảo quy trình theo đúng tiêu chuẩn của VietGap và GlobalGap.

Nông trường Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành ứng dụng Bạt địa chất Vina Tân Á

TAPP35 màu trắng lót nền nhà kính, bạt phủ nông nghiệp TAPP35 lót lối đi ( rãnh đi) ngoài trời,

màng TA-HDPE0.5 làm máng thu hồi nước.