DỰ ÁN HTX NGUYÊN KHANG – TỈNH BÌNH PHƯỚC

Dự án: HTX Nông Nghiệp Nguyên Khang – Bình Phước

Hợp tác xã Nông nghiệp Nguyên Khang thực hiện liên kết sản xuất để tạo ra sản phẩm quy mô

hàng hóa lớn với diện tích sản xuất khoảng 45.000m2 dưa lưới và 17.000m2trồng rau thủy canh

tại thị xã Đồng Xoài và huyện Phú Riềng.

Ứng dụng bạt lót nền Vina Tân Á – TAPP30B và màng làm máng nước TA-HDPE.